Fundacja Studio TM

Fundacja Studio TM Doroty i Artura Anyżów - działa 20.07.2009 roku. Obejmuje opieką artystyczną dzieci i młodzież uzdolnione aktorsko, tanecznie, muzycznie, plastycznie z różnych środowisk, także zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu biedy, bezrobocia, choroby. Prowadzi Teatr Zbożowy, w którym uzdolnione artystycznie osoby mogą rozwijać swoje pasje pod okiem profesjonalistów: aktorów, reżyserów, tancerzy, choreografów, muzyków. Równolegle pracuje kilka zespołów teatralnych realizujących spektakle prezentowane publicznie podczas przeglądów i festiwali. W ciągu każdego sezonu przez Teatr Zbożowy przewija się około 40 osób. Fundacja organizuje dla nich warsztaty artystyczne: aktorskie, wokalne, taneczne, choreograficzne, plastyczne. Przygotowuje spektakle, widowiska plenerowe, happeningi, etiudy. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę edukację artystyczną i historyczną. Aktywnie włącza się we wszystkie akcje związane z promowaniem tolerancji we wszelkich aspektach znaczenia tego słowa. Aktywizuje społeczeństwo Kielc i regionu świętokrzyskiego przypominając o postaciach związanych z naszym regionem (Dawid Rubinowicz, Gołda Szachter Kalib) lub ważnymi wydarzeniami (pacyfikacja Michniowa, likwidacja Starachowickiego Getta, a także o Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu). Fundacja współpracuje ściśle z Rodzinnymi Domami Dziecka( Miąsowa, Kawęczyn, Daleszyce). Fundacja we współpracy z TVP zrealizowała filmy historyczne związane z naszym Regionem: „Jeśli Bóg wybaczy”, „Polowanie na Kata”, „Historia jednej Piosenki”, „Kazania w podróży”, „Idąc ku Wolnośći” (tytuł roboczy). Jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć: „Reminiscencji Teatralnych”, „Maratonu Teatralnego” i Konkursu Literackiego – „Inspiracje….”. W 2013 r. Fundacja Studio TM otrzymała Tytuł Najlepszej Praktyki Województwa Świętokrzyskiego za projekt pn: „Teatr i Dramartyzm Najskuteczniejszą Metodą Aktywizującą Społecznie Młodzież” W 2013 r. z inicjatywy Fundacji powołany został do życia Teatr Grodzki „Pod Basztami”, który działa w strukturach Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Teatr jest niezwykle istotnym narzędziem w kształtowaniu charakteru i wrażliwości młodych ludzi, pozwala przełamać słabości, pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Edukacja teatralna staje się jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi. Zajęcia teatralne uwrażliwiają młodych ludzi na piękno słowa, muzyki, dają radość współdziałania w zespole, uczą kultury teatralnej. Praca nad przedstawieniem rozwija ich zdolności poznawcze, ćwiczy pamięć, poprawną wymowę, a także pozwala wyzbyć się nieśmiałości i tremy. Uczą odporności psychicznej, rozwijają empatię i rozbudzają kreatywność. W repertuarze Teatru Zbożowego są następujące spektakle: „Serenada,” „Tymoteusz i Psiuńcio”, „Skrzydełka”, „Dawid Rubinowicz”, „Kazania Świętokrzyskie”. W przygotowaniu „Golem” , „Kaskaderzy Literatury ” , „Koniec Świata”. Zajęcia warsztatowe prowadzone są autorską metodą edukacyjną zwaną dramartyzmem polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fizyczności, mowy, wyobraźni, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej, konsekwencji. Wykorzystane są różnorodne środki artystyczne: ruch, gest, muzyka, rekwizyty, kostiumy, elementy scenograficzne i inne. Metoda dramartyzmu przekłada się na wiedzę, otwartość, empatię, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, odporność psychiczną, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, konsekwencję, mądrość życiową i radość życia, a to pozwala osiągnąć w życiu sukces. Fundacja Studio TM jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Dane firmowe

Adres:

Zbożowa 4
25-416 Kielce

NIP:

663-184-55-43

studio_tm@onet.eu

+48.694691537

Adres korespondencyjny

Fundacja Studio TM

Adres: Zbożowa 4

25-416 Kielce

Telefon: +48.694691537

Oferta

SPEKTAKLE
 Obłęd – na podstawie „Obłędu” J. Krzysztonia  spektakl o wrażliwości i odporności ludzi na zagrożenie współczesnego świata.  Serdecznie zapraszamy. Spektakl dla widzów od 15 lat


 „Serenada” Sławomira Mrożka- Reżyser biorąc na warsztat sztukę podejmuje się komentowania otaczającej rzeczywistości „Serenada”  Mrożka napisana kilkadziesiąt lat temu posłużyła jako pretekst do wyśmiania, wykpienia pewnych cech charakterologicznych współczesnych ludzi. Jest to paszkwil kpiący z naiwności, głupoty, pseudonaukowców,  pseudointelektualistów i ich teorii. Zapraszamy serdecznie na spektakl i gwarantujemy dobrą zabawę i odrobinę refleksji , bo spektakl nasz bawi, wzrusza i poucza. Spektakl dla widzów od 13 lat. Czas 35 minut

„Tymoteusz i Psiuńcio”- Jana Wilkowskiego „Tymoteusz i Psiuńcio” – J.Wilkowskiego to spektakl familijny poruszający problem samotności dziecka w świecie dorosłych. Tymoteusz należy do klasyki dziecięcej dramaturgii i wciąż zachwyca publiczność  w każdym wieku. Gwarantujemy dobrą zabawę. Spektakl dla widzów od 3 lat. Czas – 35 minut
„Dawid Rubinowicz”- spektakl przygotowany na podstawie Pamiętnika żydowskiego chłopca z podkieleckiej wsi Dawida Rubinowicza, którego postać ma szczególne znaczenie, jest naszym Dziedzictwem Kulturowym. Porusza problem holokaustu,  jest przyczynkiem do dyskusji na temat tolerancji  i  kondycji człowieka we współczesnym świecie.   Spektakl przeznaczony dla widzów od  lat  12. Czas trwania  40 minut.
           
„Skrzydełka”- spektakl Małgorzaty Jokiel jest  paszkwilem na konsumpcyjny styl życia dorosłych. Jest protestem przeciwko metodom wychowywania dziecka na wzór i podobieństwo współcześnie obowiązującego modelu ludzkiego, przeciwko ogłupianiu i tresurze, przeciwko tzw. wyścigowi szczurów.  Spektakl jest również przygotowany w wersji warsztatów teatralnych dla uczestników. W trakcie  kilku spotkań warsztatowych  zostanie przygotowane przedstawienie, które będzie zaprezentowane publiczności w formie spektaklu premierowego. Spektakl przeznaczony dla widzów od  lat  10. Czas trwania  35 minut.
       
”Legendy Świętokrzyskie”- spektakl przypominający świat, który zaginął , a został ożywiony dzięki spektaklowi. Promujący kulturę ludową i region świętokrzyski. Otwierający młodzież na kulturę związaną ze swoim regionem.  Czas trwania  30 minut.


 „Kazania Świętokrzyskie” Widowisko plenerowe oparte na najdawniejszych zabytkach piśmiennictwa polskiego. W orszaku pątniczym wędrują pielgrzymi, aby pod Krzyżem złożyć swoje troski, przedstawić  prośby, zanosić błagania i wielbić Boga za doznane łaski. Nikt spod Krzyża nie odejdzie bez wsparcia.  Spektakl przeznaczony dla widzów – b/o Czas trwania  35 minut.
       
WARSZTATY
Warsztaty Teatralne;
- ABC  Teatru Lalek. Warsztaty teatralne dla dzieci od 6 do 10 lat wprowadzające podstawowe pojęcia z zakresu sztuki teatralnej i panujących w teatrze zasad. Wspólne tworzenie scenek teatralnych.
- ABC Teatru  Dramatycznego – elementarne zadania aktorskie: emisja głosu, dykcja, sztuka recytacji i interpretacji tekstu literackiego- różne grupy wiekowe dla osób powyżej  10 lat
-Sceniczne gry interpersonalne przełamujące bariery w reakcjach międzyludzkich. Animacja rekwizytem i przedmiotem -  różne grupy wiekowe dla osób powyżej  10 lat
-Ruch sceniczny: gest, tok, mimika, elokwencja ciała w przestrzeni indywidualna, z partnerem i grupowa. Rytm w ruchu scenicznym. -  różne grupy wiekowe dla osób powyżej  10 lat
- Pantomima czyli Teatr bez Słów – technika komunikowania się za pomocą gestu.


Warsztaty Fotografii Otworkowej
  To świetna propozycja na aktywną formę spędzania czasu wolnego, z której może skorzystać każdy niezależnie od swoich możliwości intelektualnych czy finansowych. Warsztaty adresowane są do wszystkich miłośników fotografii bez względu na poziom wiedzy, umiejętności oraz narzędzi, jakimi się posługują. Uczestnicy zapoznają się  z fotografią otworkową, samodzielnie budują własną camerę-obscura- jednootworkową, a następnie przy jej pomocy wykonują zdjęcia. 
    Warsztaty choreograficzno- taneczne  / rytm w ruchu scenicznym / Warsztaty choreograficzno – taneczne  prowadzone w technikach: Hip-Hopu, House, Groove, Steppingu i Feelingu. Pozwalają uczestnikom nabrać umiejętności tanecznej pracy ciałem, izolacji, improwizacji tanecznej w przestrzeni scenicznej.

Formularz kontaktowy

 
 __  _   ______  _  _  _  _  
| || | || /_  _// | \ / || | || | || 
| '--' ||  -| ||- | \/ || | || | || 
| .--. ||  _| ||_ | . . || | \\_/ || 
|_|| |_|| /_____// |_|\/|_|| \____// 
`-` `-`  `-----` `-` `-`  `---`  
                    

Tu jesteśmy